Възможност за кандидастване за МСП от Северозападния регион

Възможност за кандидастване за МСП от Северозападния регион

12.03.2024 Off By Bulgarian Digital Cluster

Клийнтех България е координатор на международен проект RISE,  финансиран по Хоризонт Европа, който подкрепя въвеждането на иновации в МСП в по-слабо развити региони в три държави членки на ЕС, в това число и България, чрез предоставяне на безплатни услуги при изготвянето на бизнес планове и стратегии, сформирането на консорциуми и предоставяне на достъп до финансиране.

В момента е отворената покана за кандидатстване за компании от по-слабо развити региони Северозападен (България) и/или Алентехо (Португалия) и/или Източна Словения (Словения), като се фокусира върху: кръгова икономика, суровини, горска биомаса, биоенергия, енергийна ефективност и устойчиви сгради/строителство. Селектираните компании ще получат достъп до безплатни обучения, консултации и ще бъдат свързани с потенциални партньори от страната и чужбина.

Кандидатстването е отворено до 15 март 2024г. онлайн на следния линк – https://h2020-minethegap.eu/registration-open-call/ 

При нужда от повече информация можете да се свържете с нашия екип на info@cleantech.bg или на тел: +359 2 426 2769