Какво е Новият европейски Баухаус

Какво е Новият европейски Баухаус

08.01.2022 Off By Bulgarian Digital Cluster

Новият европейски Баухаус е творческа и междудисциплинарна инициатива за създаване на пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи начини на живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. Инициативата довежда целите на Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни усилия за измисляне и изграждане на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво за нашите умове и нашите души.

Красотата намира израз в приобщаващи, достъпни пространства за живот, в които диалогът между различни култури, дисциплини, полове и възрасти се превръща във възможност да си представим по-добро място за всички. Тя намира израз и в по-приобщаваща икономика, в която богатството е равномерно разпределено, а жилищата са на достъпни цени.

Красотата намира израз в устойчиви решения, които водят до диалог между нашата застроена среда и екосистемите на планетата. Това означава възприемане на регенеративни подходи, вдъхновени от природните цикли, които позволяват възстановяване на ресурсите и опазване на биологичното разнообразие.

Красотата намира израз в обогатяващи преживявания, които отговарят на нематериалните ни нужди, вдъхновени от творчеството, изкуството и културата. Това означава оценяване на многообразието като възможност да се учим един от друг.

New European Bauhause