Награди за компании с кръгов бизнес модел на производство

Награди за компании с кръгов бизнес модел на производство

06.01.2022 Off By Bulgarian Digital Cluster

Съветът „Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България“ /КИЗА-БГ/ при Българската търговско-промишлена палата обявява конкурс за компании, ориентирани към кръгов бизнес модел на производство.  Ще бъдат присъдени 2 награди. Първата награда е  за компания с внедрен и работещ кръгов бизнес модел, а втората  за компания, имаща идеен проект за кръгов модел/изградена стратегия и план за действие/, които да внедрят в бизнеса си. В конкурса могат да участват компании от всички сектори. Целта на конкурса е да стимулира бизнеса в България към трансформация на производството от линеен към кръгов бизнес модел, водещ до акумулирането на по-малко отпадъци и опазване на околната среда, каквито са и приоритетите на страната ни през следващите години.

Условия за кандидатстване:

  • Презентация на  прилагания кръгов модел, или идеен проект за преминаване от линеен към кръгов бизнес модел с максимум 10 слайда;
  • Наличие на зелени сертификати ( ISO, EMAS, други…….)
  • Наличие на приета, оповестена (например в сайта на компанията ) и прилагана практика на фирмена политика за опазване на околната среда.

Критериите за оценка можете да видите ТУК

Срокове за участие:

  • 10.12.2021- 20.01.2022г.      Подаване на документи
  • 21.01.2022г.                             Пичинг събитие 
  • 24.01-11.02.2022г.                  Оценка на подадени предложения от журито
  • 21-25.02.2022 г.                     Церемония  по награждаване на участниците 

Как да участвате:

Изпращайте Вашите презентации на е-мейл: Cega-bg@bcci.bg

Допълнителна информация на тел. 02/9883482, 02/8117508                                               

Оценката на кандидатите в конкурса ще се извърши от жури в състав от 3-ма експерти, включващи представители на академичните среди и бизнеса. Наградените компании ще получат грамота и статуетка, както   и едногодишна подкрепа от страна на КИЗА-БГ при БТПП за популяризиране на техните  успешни практики в страната и зад граница с цел разширяване на пазара за техните продукти, или осигуряване на възможности за  финансиране при облекчени условия с цел по-нататъшно развитие на дейността, или идеята.