Обучение на тема „Кръговата икономика и Де-карбонизацията на индустрията“

Обучение на тема „Кръговата икономика и Де-карбонизацията на индустрията“

30.06.2021 Off By Bulgarian Digital Cluster

Българската търговско-промишлена палата в сътрудничество със Съвета “Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България“ организират серия от срещи и обучения, които да запознаят българския бизнес с необходимоспа от трансформиране на икономическите дейности на основата на иновативни зелени технологии и постигане на устойчиво развитие. Основният фокус на тези обучения са: промените в различни аспекти на нормативната уредба, с които българският бизнес трябва да се запознае, като и възможностите за финансиране на „зелени проекти“ от различни източници.

На 9 юли от 10,30 -12,30 ч. ще се проведе обучение на тема „Кръговата икономика и Де-карбонизацията на индустрията“. Основният фокус на обучението ще бъде представянето на световната и европейската политика за де-карбонизация, както и конкретните изисквания към българските фирми, които произтичат от тази политика. Ползите от участието в това обучение са свързани с конкретната помощ, които фирмите ще получат, за адаптиране на техните мисия, визия и фирмени цели с новите европейски политики. Участвалите в обучението фирми ще разберат как биха могли да докажат пред всички заинтересовани от техния бизнес страни, че те действително имат „зелено мислене“ не само като декларативно твърдение, но и на практика. По време на обучението ще бъдат дадени конкретни примери и ще бъдат разработени практически упражнения в тази насока.

Лектор на обучението ще бъде доц. д-р Светла Бонева, Катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ при УНСС, член на изпълнителното бюро на Съвета при БТПП – „СЕГА-БГ“.