Проведе се учредителното събрание на БДК

Проведе се учредителното събрание на БДК

25.06.2021 Off By Bulgarian Digital Cluster

Днес, 25.06.2021 г. се проведе учредителното събрание на Сдружение Български Дигитален Клъстер – юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации.

Дейността на сдружението е насочена към постигане на следните цели:

  • Да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си пред органите на централната и местната изпълнителна власт в Република България, пред стопанските и нестопанските организации и лица, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Клъстерът поддържа партньорски взаимоотношения.
  • Да насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и да  допринася за увеличаване на възможностите им за участие на международните пазари.
  • Да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като се утвърди като средище за взаимен обмен на идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на дигиталните технологии.
  • Да съдейства за по-нататъшно развитие и иновации в индустрията чрез събиране и разпространяване на информация от и между членовете си, както и чрез сътрудничество с други български и международни организации в дигиталния сектор.