SecurIT покана за каскадно финансиране на МСП

SecurIT покана за каскадно финансиране на МСП

11.02.2023 Off By Bulgarian Digital Cluster

Проект H2020-INNOSUP-1 SecurIT публикува своята втора и последна отворена покана за каскадно финансиране за МСП с бюджет от 1 750 000 евро. Крайният срок за регистрация за поканата е 14 март 2023 г.

SecurIT има за цел да повиши сигурността на настоящите приложения, услуги и инфраструктури чрез интегриране на най-съвременни решения или процеси за сигурност, подпомагайки създаването на водещи пазари и пазарни стимули в Европа, следвайки подход, ориентиран към крайния потребител.

Тази покана е адресирана до консорциуми от мин. 2 МСП от държави-членки на ЕС, Обединеното кралство или асоциирани страни по H2020. Поне 1 МСП трябва да бъде доставчик на ИТ/технологии. Предложенията трябва да са насочени към едно от идентифицираните предизвикателства около защитата на критичната инфраструктура, устойчивостта при бедствия и защитата на обществените пространства. Предлагат се два вида ваучери: разработка на прототипи (финансиране до 74K€ на проект) и демонстрация (финансиране до 88K€ на проект).

Ще бъдат организирани няколко информационни сесии (на 12 и 25 януари), както и онлайн събития за търсене на партньори (18 януари и 8 февруари). Повече информация можете да намерите тук.

За повече информация относно поканата, моля, проверете уебсайта на SecurIT: https://securit-project.eu/open-calls/