Европейската комисия ще инвестира близо 2 млрд. евро от програмата „Цифрова Европа“

Европейската комисия ще инвестира близо 2 млрд. евро от програмата „Цифрова Европа“

01.12.2021 Off By Bulgarian Digital Cluster

Европейската комисия прие три работни версии за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1,98 милиарда евро. Този първи набор от работни програми включва стратегически инвестиции, които ще бъдат от основно значение за постигането на целите на Комисията за осъществяване на цифровото десетилетие на Европа. Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да укрепи технологичния суверенитет на Европа и да предложи на пазара цифрови решения в полза на гражданите, публичните администрации и предприятията.

Основната работна програма на стойност 1,38 милиарда евро ще бъде насочена към инвестиции в областта на изкуствения интелект (ИИ), компютърните услуги „в облак“ и пространствата на данни, квантовата комуникационна инфраструктура, задълбочените цифрови умения и широкото използване на цифровите технологии в икономиката и обществото до края на 2022 г.

Наред с тази основна работна програма Комисията публикува две специални работни програми: първата е съсредоточена върху финансирането в областта на киберсигурността с бюджет от 269 милиона евро до края на 2022 г.; втората – върху създаването и функционирането на мрежата от европейски цифрови иновационни центрове с бюджет от 329 милиона евро до края на 2023 г.

Първите покани за представяне на предложения за програмата „Цифрова Европа“ ще бъдат публикувани до края на ноември, а през 2022 г. ще бъдат публикувани още покани.

Вижте повече в следния документ