За Български Дигитален Клъстер

Български Дигитален Клъстер

Сдружение Български Дигитален Клъстер е юридическо лице с нестопанска цел, с предмет на дейност: подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, за развитие на техния потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на международните пазари, както и съдействие за по-нататъшно развитие и иновации.

Български дигитален клъстер е специализиран в разработването и внедряването на дигитални технологии. Клъстерът обединява МСП, университети и дигитални центрове и предлага широка гама от цифрови технологии и услуги. Мисията на клъстера е да комбинира потенциала на членовете на клъстера за повишаване на тяхната конкурентоспособност и интернационализация и да помогне на МСП да станат по-конкурентоспособни чрез използването на цифрови технологии в бизнес процеси, продукти или услуги.

Членовете на клъстера са специализирани в следните области: изкуствен интелект, автоматизация, големи данни, блокчейн, киберсигурност, интернет на нещата, индустрия 4.0, облачни услуги, уеб разработка, дигитален маркетинг, дигитален печат.

Дейностите на клъстера са насочени към сектори на икономиката като производство, услуги, търговия на дребно, финанси, здравеопазване и мобилност.

Дейностите на клъстера също са насочени към подпомагане на младите хора да развият дигитална грамотност и умения за онлайн безопасност. Развитието на дигитални умения е от решаващо значение за професионалния успех. Тези умения включват общи компетенции като провеждане на интернет проучване, онлайн комуникация чрез имейл или съобщения, използване на професионални онлайн платформи и познания за цифрови финансови услуги. Нашите дейности включват също така развиване на усъвършенствани дигитални умения, включително кодиране, разработка на софтуер и приложения, мрежов мениджмънт, анализ на големи данни, Интернет на нещата (IoT), киберсигурност и блокчейн технологии.

Дейността на сдружението е насочена към постигане на следните цели:

  • Да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си пред органите на централната и местната изпълнителна власт в Република България, пред стопанските и нестопанските организации и лица, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Клъстерът поддържа партньорски взаимоотношения.
  • Да насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и да  допринася за увеличаване на възможностите им за участие на международните пазари.
  • Да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като се утвърди като средище за взаимен обмен на идеи, новости, технологии, методи и др. информация в областта на дигиталните технологии.
  • Да съдейства за по-нататъшно развитие и иновации в индустрията чрез събиране и разпространяване на информация от и между членовете си, както и чрез сътрудничество с други български и международни организации в дигиталния сектор.
Дигитален клъстер