Кандидатстване по проект EUHubs4Data

Кандидатстване по проект EUHubs4Data

07.01.2022 Off By Bulgarian Digital Cluster

Отворено е кандидатстване по проект  EUHubs4Data, финансиран по Хоризонт 2020. Ще бъдат финансирани 14 проекта на МСП, които искат да подобрят продуктите и услугите си, базирани на данни. Финансирането на един проект ще бъде 60 000 евро.

Целите на проекта трябва да са свързани с подобряването на вече съществуващите продукти и услуги, и да имат високо ниво на технологична готовност (TRL).

Кой може да кандидатства по проекта? – Трябва да сте МСП или група от уеб предприемачи, които разработват иновативни продукти или услуги, базирани на данни.

Бюджет: 60 000 евро на кандидат – одобрените МСП ще получат безплатна техническа подкрепа от партньорите на проекта.

Как да кандидатствате? – Чрез уеб сайта на via DIGITAL SME’s website, включително и информация за апликационата форма е достъпна на Guidelines for Applicants (PDF), също и на уеб сайта на проекта – project website.

Срок: поканата е отворена от 1 декември, а крайният срок за кандидатстване е 1 февруари 2022г. Процесът на подбор ще продължи до май 2022г., а експериментите ще са с продължителност 9 месеца.

Важни връзки и повече информация:

Application Portal

Project Website

Първи семинар за отворената покана: 15 декември – 12 часа. Линк за регистрация – Registration

Втори семинар за отворената покана: 18 януари – 12 часа. Линк за регистрация –  Registration

DIGITAL SME Workshop on DIH Services and EUH4D Open Call